Algemene Voorwaarden

Definities
Verhuurder: Hieperdepiep Kinderfeestjes (Sandy Janneman)
Huurder: Degene die de huurovereenkomst tekent. (Klant)
Gebruiker: Degene die de themakist gebruikt. (Klant)
De themakist: Kist + inhoud + eventuele extra meegeleverde materialen

Huur en borg
De huur van de themakist bedraagt €50,-
Bij het afhalen van de themakist dient de huurder een borg te betalen van €50,- (buiten Limburg is de borg €80,-).
Bij het laserschieten en het Pokémonfeest is een borg van €100,- van toepassing.
De door de huurder betaalde borg ontvangt de huurder retour bij het onbeschadigd en tijdig (volgens afgesproken retourdatum) terugbrengen van de themakist; dit ter beoordeling door de verhuurder. U ontvangt bij betaling van de borg een betalingsbewijs.
Bij schade aan of verlies van de themakist of kistinhoud, wordt de vervangingswaarde van het beschadigde dan wel ontbrekende door verhuurder in mindering gebracht op de door de huurder betaalde borg. Indien de borg hiervoor niet toereikend blijkt te zijn, zal de huurder overgaan tot vergoeding van dit bedrag.
In de door u ontvangen informatieklapper vindt u een inventarisatielijst, alsmede de daarbij behorende vergoedingen.

Terugbezorging
De themakist wordt door de huurder teruggebracht volgens afgesproken datum en tijdstip. Datum en tijdstip worden afgeproken als de themakist wordt afgehaald.
Indien de huurder, om welke reden dan ook, de themakist niet op de afgesproken datum en tijdstip terugbrengt, wordt er door de verhuurder een bedrag van €20,- op de borg in mindering gebracht.

Zorgvuldig gebruik
Alle themakisten zijn met veel zorg gemaakt en samengesteld. Verhuurder verwacht van de huurder en/of gebruiker dat de themakist op een zorgvuldige manier wordt gebruikt, dan wel dat de huurder en/of gebruiker er op toeziet dat de themakist op een zorgvuldige manier wordt gebruikt. Mocht de themakist vóór gebruik een gebrek vertonen, dient u dit vóór aanvang van het feest te melden.
Vertoont het ná gebruik een gebrek, dan bent u verplicht om dit z.s.m. doch uiterlijk op het moment van terugbezorgen aan verhuurder te melden.

Alle materialen zijn eigendom van Hieperdepiep Kinderfeestjes en mogen niet gekopieerd of gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Aansprakelijkheid
Verhuurder draagt zorg voor een goede conditie van de themakist en zijn inhoud. Verhuurder acht zich op geen enkele wijze verantwoordelijk/aansprakelijk voor schade (aan derden) die ontstaat tijdens dan wel met het gebruik van de themakist.
De huurder is via onze website en/of de informatieklapper ingelicht over het formaat van de door hun gehuurde themakist. Verhuurder acht zich op geen enkele wijze verantwoordelijk/aansprakelijk als blijkt dat de themakist niet in auto van de huurder past.

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd telefonisch 0613120603 contact met ons opnemen of stel uw vraag via ons contactformulier op deze website.
U kunt geen themafeest via dit formulier reserveren, dit kan uitsluitend telefonisch.
Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag, donderdag en zaterdag tussen 09:00-19:00 uur.